ELM: Emissiemetingen op maat!

Emissie- en luchtkwaliteitsmetingen B.V., of kortweg: ELM, is een bedrijf met vele jaren ervaring in industriele emissie-metingen en luchtkwaliteitsmetingen. Door het voeren van de term "kwaliteit" in onze bedrijfsnaam, willen we onderstrepen dat we niet alleen op papier kwaliteit leveren maar tevens in de praktijk.

De luchtmeetdienst van ELM is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 (Rva accrnr: L433). Ook neemt de Luchtmeetdienst deel aan de ringtesten voor emissiemetingen die elk jaar georganiseerd worden door het Belgische VITO. De resultaten zijn op aanvraag beschikbaar.